E-post:
Passord:

Lukk

Skriv ut side

Vår visjon                                     

                                                                                                                                                                                    

  

Styret  i Flateby Samfunnshus Venner ønsker å drive samfunnshuset slik at lokalbefolkningen

har et hyggelig lokalt samlingssted for bl.a. sosiale og kulturelle aktiviteter.

 

Samfunnshuset skal være åpent for alle lovlige formål. Huset disponeres for øvrig slik som styret finner det

formålstjenlig med hensyn til husets økonomi, og de sosiale og kulturelle formål som huset skal gi plass for. 

 

Samfunnshuset vil ha utleie til privatpersoner, lag/foreninger og næringsdrivende i Enebakk og omeng.

Unntak er UNGDOMSFESTER - som vi desverre av erfaring IKKE lenger ønsker avholdt på huset.