E-post:
Passord:

Lukk

Skriv ut side

Utleier:       Flateby Samfunnshus Venner

                    E-mail: flateby.samfunnshus.venner@gmail.com

 

 

Pris i tilbud er inkl. gulvvask av benyttet areal. (Vi tar forbehold om prisjustering - i tillegg kan tilkomme eventuell oppvask med kr.350,- pr. time).

 

Avbestillingsgebyr:

Dersom denne inngåtte kontrakt sies opp kortere enn 4 uker før planlagt arrangement, ser vi oss nødt til å beregne et avbestillingsgebyr på 50% av leiebeløpet. 

 

Utleiers plikter / ansvar:        

Avtalte lokaliteter skal være klargjort etter avtale mellom partene.

Utleieregler, ordensregler og branninstruks er kommunisert og overlevert skriftlig til leietaker, som ved sin underskrift på denne kontrakt bekrefter at ovennevnte er mottatt, lest og forstått. 

 

Leietakers plikter / ansvar:

Leietaker plikter å lese alle vedlegg, som bekrefter at utleieregler, ordensregler og branninstruks er mottatt, lest og forstått. 

Leietaker forplikter seg til å følge norsk lov, spesielt hva gjelder skjenking av alkohol.

Leietaker er ansvarlig for eventuell skade på bygning og/eller inventar.

Leietaker er ansvarlig for å melde evt. straffbare forhold til politiet (tyveri, hærverk etc.). Leietaker forplikter seg til å betale mottatt faktura for utleie innen oppsatt frist.

 

Orientering:

Planlagt arrangement / fest skal være avsluttet senest kl.01.30 av hensyn til nabolaget.

Leietaker kan bli avkrevet for ekstra rengjøring ved mye kliss og søl. 

Huset skal forlates i den stand det var før leieforholdet startet. Husk låsing av alle ytterdører.   Avvik i forhold til denne kontrakt, skal være avtalt på forhånd mellom partene.

 

Utleier takker for at du / dere valgte Flateby Samfunnshus – lykke til med arrangement.